Přihlášení

Dražby

Prodej nemovitosti je možný také pomocí dobrovolných a nedobrovolných dražeb. Dobrovolná dražba znamená, že majitel reality nechá zorganizovat dražbu a pomocí této dražby vyšroubuje cenu nemovitosti výše.

Prvním krokem před účastí v dražbě je prostudování Všeobecných podmínek dražeb nedobrovolných případně dobrovolných.

Veřejnou dražbou se rozumí veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického práva k předmětu dražby na vydražitele. Základní pojmy dražeb vymezuje §2 Zákona o dražbách.

U dražby dochází k převodu vlastnictví v okamžiku příklepu licitátora. Cenu je nutné uhradit v řádu dnů.

Úspěšná dražba je nejlepší způsob prodeje nemovitosti

Dražba Vám zajistí rychlý a právně pojištěný obchod. Dražby jsou zpravidla zdrojem vyšších příjmů než prodeje jedinému zájemci. Přijde-li dostatek kupců, může se cena vyšplhat nečekaně vysoko. Veřejné dražby poslední dobou nabývají na významu zejména pro svoji transparentnost, rychlost a právní jistotu.