Přihlášení

Monitoring inzerce

Monitoringem realitní inzerce se rozumí služby, které automaticky procházejí různé inzertní servery a stahují z nich inzeráty a analyzují je.